Вътрешните различия в движението „Мюсюлмански братя“ в Йордания и тяхното въздействие върху палестинския въпрос

Анализи и коментари

Въведение 

Движението „Мюсюлмански братя“(МБ) в Йордания е най-голямата и популярна политическа група в страната, която има дълга обща граница с Палестина. Съществува и демографска връзка, тъй като в Йордания живее най-големият брой палестински бежанци в света.

Печат

Връзката на движението с палестинския въпрос започва още от войната през 1948 г. по време на първия Върховен наставник Абдул Латиф Абу Кура, както и през 60-те години с участието в лагерите Шуюх в Йордания. Движението оказва важна роля в мобилизиране на обществената подкрепа по палестинския въпрос. Съществуват и връзки между „Мюсюлмнаски братя“ в Йордания и ХАМАС в Палестина заради общите идеологически, исторически, географски, демографски връзки и общата заплаха от страна на Израел.

Развитието на споровете вътре в движението

Различията в редиците на движението на „Братята“ не са нещо ново. Въпреки това, от 2013 г. се наблюдава значимо развитие, тъй като група фигури от организацията обявиха Националната инициатива за изграждане, по-известна като инициативата „Замзам“. Ръководството счита групата за отцепници, което те отричат. Бяха предприети редица политически действия за изключвания и опити за помиряване. Значим етап беше организирането на срещи, наричани „реформистки конференции“, от група членове, водени от бившия върховен водач Абдул Маджид Тунайбат, на които ръководството на движението е критикувано и е искана оставката му. Издигнато е искане за промяна на юридическия статут на групата.

В началото на февруари 2015 г. Тунайбат и други поискват от правителството да признае правния статут на организацията и да назначи временна администрация за управлението й. Ръководството на МБ реагира незабавно, изключвайки Тунайбат с решението на Шурата (съвета на организацията) от 14.02.2015 г. 

Лидерите на организацията обвиняват йорданското правителство, че стои зад действията на техния бивш член, в опит да разедини организацията. Движението настоява, че техният статут е легален, в съответствие с разрешително, издадено от правителството на 23.02.1946 г. и потвърдено на 23.02.1953 г., съгласно които организацията има статут на „група“, а не на „асоциация“.  

Въпреки че отхвърли обвиненията за намеса, за разлика от предишни пъти, на 03.03.2015 г. правителството даде на Тунайбат разрешение за основаване на дружество „Движение „Мюсюлмански братя“. 

Причините за споровете

Става дума най-вече за политическата интерпретация на важни въпроси като връзките с йорданското правителство, участието в парламентарни и общински избори и в управлението. Въпреки това, най-важното измерение е организационното, както и персоналните въпроси и съперничества при достигане на ръководни позиции. Някои анализатори посочват и опитите за правителствена намеса вътре в организацията. 

Движението никога не е отричало наличието на разногласия. Заради тях през 2010 г. проведе голяма конференция за диалог, на която бяха обсъждани множество важни въпроси, но диалогът спря заради Арабската пролет и не беше подновен. 

Въвличането на ХАМАС във вътрешните спорове

ХАМАС често е обвиняван, че взема страната на едни или други кандидати при вътрешните състезания – обвинение, което организацията винаги е отхвърляла. По повод последната криза членът на политическото бюро на ХАМАС Сами Хатир заяви, че опитите за въвличане на ХАМАС в споровете между лидери на йорданското ислямско движение са странни и допълни, че ХАМАС е палестинско националноосвободително и съпротивително движение, което не се меси във вътрешнойорданските дела.

Въздействие на споровете върху позицията по палестинския въпрос

Изборите за профсъюзи и студентски представители се проведоха насред засилването на тези вътрешни противоречия и правителствената криза демонстрира, че движението на „Мюсюлманските братя” успява да задържи своите политическа сила и популярност. Представители на движението през май 2015 г. спечелиха всички в ръководството на Сдружението на йорданските инженери, вторият най-голям синдикат в страната след учителския, също контролиран от тях. Също така през март 2015 г. те спечелиха всички места в съвета на Йорданската асоциация на агроинженерите и през април – 8 от 9 места в изпълнителния съвет на студентите в Йорданския университет (Амман – бел. прев.), след като загубиха миналата година. 

Сред негативните ефекти върху палестинския въпрос, които може да имат развитията вътре в йорданският клон на МБ, са следните: отслабване на ролята му в мобилизиране на общественото мнение, засягане на единството и сплотеността на йорданското общество, отдръпване на палестинския сегмент от участие в политическия живот в Йордания и други. Изследвания показват, че по време на парламентарни и местни избори процентът на участие на йорданските граждани от палестински произход е много нисък. „Мюсюлмански братя” са считани за един от основните канали за политическо представителство в политическия живот на йорданците от палестински произход. 

Възможни сценарии

Първи сценарий: Разрешаване на вътрешната криза и запазване на вътрешното единство. Подобряват се отношенията с правителството и се намира начин за разрешаване на проблема с това две юридически лица да носят наименованието „Мюсюлмански братя”.

Такова развитие ще запази силата и популярността на движението и ще подобри стабилността и националното единство в обществото, предотвратявайки екстремизма и насилствени т, запазвайки добрите отношения между правителството и организацията както и в предишните десетилетия на фона на напрежение между управляващите и ислямистите в съответните страни. 

Втори сценарий: Продължаване на вътрешната криза и затъване в юридически спорове. Ще продължат да съществуват две политически формации, представляващи групата. Едната ще има ограничена мощ, но ще разполага с правна легитимност и правителствена подкрепа, докато другата група ще има електорална легитимност и организационна тежест, но ще й бъде отказана възможност за политическа и медийна изява като движение „Мюсюлмански братя”. Това ще я принуди да участва в обществено-политическия живот под името Фронт за ислямско действие (политическото крило на „Мюсюлмански братя” – бел. прев.) и други студентски организации и профсъюзи. 

При такова развитие на събитията двете формации ще бъдат въвлечени във взаимни политически, юридически и организационни битки, които взаимно ще ги изтощават.

Трети сценарий: Задълбочаване на споровете между „Мюсюлмански братя” и новата организация, като правните спорове за официалното представителство и контролът върху средствата се решава бързо в полза на регистрираната организация. Съществуващото понастоящем движение е обявено за юридически нелигитимно и срещу него започва юридическо преследване. 

Ако този сценарий се реализира, това ще отвори вратите на изключително опасни политически последствия на различни нива, включително за движението, за обществото и за държавата. Това обаче не изглежда вероятно, тъй като и двете страни не желаят да се включат в битка, която ще засегне всички, като най-големите губещи ще са страната и обществото. 

Шансовете за сбъдване на първия сценарий също не са големи. Това ще бъде така, докато споровете и отношенията между двете крила не претърпят значими развития, които да позволят намиране на приемливо решение с правителството. 

Ако това не се случи, третата възможност – взаимно обезкървявяне и продължаване на кризата – става най-вероятна, особено в светлината на настоящата правителствена позиция, нежеланието да се отстъпи и колебанието да се влезе в конфронтация с МБ.

Същевременно сложният политически климат в региона продължава да поставя редица политически, социални и икономически предизвикателства през Йордания. 

 

Източник: http://www.alzaytouna.net/